Η ιστοσελίδα (web site)

Είναι μία σελίδα στο διαδίκτυο (internet) που παρουσιάζει πληροφορίες στις εξής μορφές (κείμενο, εικόνα, ήχο, video). Ο στόχος της είναι να φέρει τον καταναλωτή ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση των αγαθών που προσφέρεται.

Τα πλεονεκτήματα μίας Ιστοσελίδας είναι τα εξής:

• Διαφήμιση των προϊόντων της επιχείρησής σας.
• Ενημέρωση στο κοινό σας 24 ώρες την μέρα, 365 μέρες τον χρόνο.
• Πρόσβαση του αγοραστικού σας κοινού από όλο τον κόσμο.
• Αναγνώριση της εξειδίκευσης σας σε συγκεκριμένο τομέα του κλάδου σας.
• Αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας και εξέλιξη.
• Αμεσότητα με το πελατολόγιό σας.
• Δυνατότητα προσφορών σε στοχευόμενο κοινό.
• Διαχείριση βάσης δεδομένων από όλο τον κόσμο.
• Πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-shop).

Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τις Στατικές και τις Δυναμικές Ιστοσελίδες.

Οι Στατικές Ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται συνήθως, μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς. Mπορούν να παρουσιάσουν μόνο προεπιλεγμένη πληροφορία, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης της.

Οι Δυναμικές Ιστοσελίδες μπορούν να παρουσιάζουν πληροφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Δηλαδή η σελίδα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις του χρήστη. Επίσης οι δυναμικές σελίδες συνοδεύονται με πλατφόρμα διαχείρισης (admin panel) και ο διαχειριστής μπορεί να αναβαθμίζει την σελίδα του καθημερινά και αυτόνομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Οι χρήσεις τους ποικίλουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαχείριση αποθήκης, ενημέρωση, διασκέδαση κ.α.


Στατικές Ιστοσελίδες Δυναμικές Ιστοσελίδες