Στατική Ιστοσελίδα

Μία στατική ιστοσελίδα έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει πληροφορίες οι οποίες είναι προκαθορισμένες. Σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι μία στατική σελίδα δεν θα είναι εντυπωσιακή και χρηστική.

Αυτό το είδος προτείνετε για ιστοσελίδες που δεν έχουν ανάγκη για συχνή ανανέωση. Π.χ. Είναι χρήσιμη και οικονομική λύση για μία εταιρία που θέλει να έχει μία αρχική σελίδα με την περιγραφή του αντικειμένου της, μία άλλη σελίδα με φωτογραφίες σε μορφή δείγματος της δουλειάς της και μία φόρμα επικοινωνίας. Σκεφτείτε αυτό το είδος ιστοσελίδας σαν ένα διαφημιστικό φυλλάδιο που περιέχει πληροφορίες για την επιχείρησή σας και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Πιο αναλυτικά για τις στατικές ιστοσελίδες


Μερικά παραδείγματα στατικών ιστοσελίδων είναι τα εξής:


greenexperts priscus

Δυναμικές ιστοσελίδες