Αναβάθμιση Ιστοσελίδας

Ανανεώστε την ιστοσελίδα σας.Αν έχετε ήδη ιστοσελίδα και θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση, τα κείμενα ή ακόμα και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λειτουργίες εμείς το αναλαμβάνουμε.

Προϋποθέσεις για να αναλάβουμε την αναβάθμιση του έργου :


Κάτοχος του domain name

Πλήρη πρόσβαση σε fttp

Πλήρη πρόσβαση σε Plesk pannel

Πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα Email με αυτό το domain name